Undergraduate course contents in English

Undergraduate course contents in Turkish

Teknik Seçmeli Dersler İçin Düzenlemeler

  1. Yedinci yarıyıla gelen öğrenci Geoteknik, Yapı Malzemeleri, Ulaştırma, Su Kaynakları ve Hidrolik veya Yapı Mekaniği alanlarından birini seçer.
  2. Altı teknik seç meli dersin en az beşi 1. maddede belirtilen alan/alanlara ait derslerden alınır. Alınan derslerin en az ikisi teknik seç meli tasarım dersi olmalıdır. Danışmanın onayı ile en fazla bir teknik seç meli ders İnşaat Mühendisliği Lisans Programı dersleri dışından seç ilebilir.
  3. Seç ilen alanda biri teknik seç meli tasarım dersi olmak üzere en az iki teknik seç meli ders alınmalıdır.
  4. CE 402 dersine kaydolabilmek iç in seç ilen alandan en az bir teknik seç meli tasarım dersinin başarılmış olması zorunludur.
  5. CE 402 kapsamında yürütülen tasarım projesinin konusu seç ilen alandan belirlenmelidir.

FIRST SEMESTRE

COURSE CODE COURSE NAME CREDIT PREREQUISITE
PHYS 121 General Physics I (3+2)4 NONE
CHEM 121 General Chemistry I (3+0)3 NONE
CHEM 141 General Chemistry Laboratory I (0+2)1 NONE
MATH 145 Calculus for Engineering and Science I (4+2)5 NONE
CE 101 Introduction to Civil Engineering (2+0)2 NONE
ENG 101 Development of Reading and Writing Skills I (3+0)3 NONE

SECOND SEMESTRE

COURSE CODE COURSE NAME CREDIT PREREQUISITE
PHYS 122 General Physics II (3+2)4 NONE
MATH 146 Calculus for Engineering and Science II (4+2)5 NONE
CE 102 Technical Drawing (2+2)3 NONE
ENG 102 Development of Reading and Writing Skills II (3+0)3 NONE
CE 104 Introduction to Computer Programming (2+2)3 NONE

THIRD SEMESTRE

COURSE CODE COURSE NAME CREDIT PREREQUISITE
MATH 255 Differential Equations (4+0)4 NONE
CE 221 Engineering Mechanics I: Statics (3+0)3 MATH 145 (4+2)5
CE 231 Engineering Economy (3+0)3 NONE
CE 241 Materials Science (2+2)3 NONE
CE 203 Engineering Geology (2+2)3 NONE
CE 205 Statistical Methods for Engineers (3+0)3 NONE
HIST 201 Principles of Atatürk I (2+0)NC NONE
TURK 201 Turkish Language I (2+0)NC NONE
TURK 203 Turkish for Foreigners I (*) (2+0)NC NONE
HIST 203 History of Turkish Revolution I (*) (2+0)NC NONE

FOURTH SEMESTRE

COURSE CODE COURSE NAME CREDIT PREREQUISITE
MATH 265 Basic Linear Algebra (3+0)3 NONE
CE 204 Engineering Surveying (2+2)3 NONE
CE 222 Engineering Mechanics II: Dynamics (3+0)3 PHYS 121 (3+2)4
CE 224 Mechanics of Materials (3+0)3 CE 221(3+0)3
CE 244 Materials of Construction (3+2)4 NONE
CE 272 Fluid Mechanics (3+0)3 NONE
HIST 202 Principles of Atatürk II (2+0)NC NONE
TURK 202 Turkish Language II (2+0)NC NONE
TURK 204 Turkish for Foreigners II (*) (2+0)NC NONE
HIST 204 History of Turkish Revolution II (*) (2+0)NC NONE

FIFTH SEMESTRE

COURSE CODE COURSE NAME CREDIT PREREQUISITE
CE 301 Numerical Methods in Engineering (3+0)3 MATH 145 (4+2)5 and MATH 146 (4+2)5
CE 361 Soil Mechanics I (3+2)4 NONE
CE 371 Hydromechanics (3+2)4 CE 272 (3+0)3
CE 321 Introduction to Structural Mechanics (3+0)3 CE 224 (3+0)3
CE 351 Introduction to Transportation Engineering (2+2)3 NONE
CE 300 Summer Practice I NC NONE

SIXTH SEMESTRE

COURSE CODE COURSE NAME CREDIT PREREQUISITE
CE 362 Foundation Engineering I (3+0)3 CE 361 (3+2)4
CE 372 Engineering Hydrology (3+0)3 NONE
CE 322 Introduction to Structural Analysis (3+0)3 CE 224 (3+0)3
CE 324 Fundamentals of Reinforced Concrete Design (3+0)3 CE 224 (3+0)3
CE 332 Construction Engineering and Management (3+0)3 NONE
Non-Technical Elective (3+0)3 NONE

SEVENTH SEMESTRE

COURSE CODE COURSE NAME CREDIT PREREQUISITE
CE 421 Fundamentals of Structural Steel Design (3+0)3 CE 224
CE 471 Water Resources Engineering (3+0)3 CE 371
Technical Elective (3+0)3 NONE
Technical Elective (3+0)3 NONE
Technical Elective (3+0)3 NONE
CE 400 Summer Practice II NC NONE

EIGHTH SEMESTRE

COURSE CODE COURSE NAME CREDIT PREREQUISITE
CE 402 Civil Engineering Design (0+6)3 NONE
Technical Elective (3+0)3 NONE
Technical Elective (3+0)3 NONE
Technical Elective (3+0)3 NONE
Non-Technical Elective (3+0)3 NONE

Credits : (T + A) C

T : Theory
A : Application
C : Course Credit
NC : Non-credit

Teknik Seçmeli Dersler İçin Düzenlemeler

  1. Yedinci yarıyıla gelen öğrenci Geoteknik, Yapı Malzemeleri, Ulaştırma, Su Kaynakları ve Hidrolik veya Yapı Mekaniği alanlarından birini seç er.
  2. Altı teknik seç meli dersin en az beşi 1. maddede belirtilen alan/alanlara ait derslerden alınır. Alınan derslerin en az ikisi teknik seç meli tasarım dersi olmalıdır. Danışmanın onayı ile en fazla bir teknik seç meli ders İnşaat Mühendisliği Lisans Programı dersleri dışından seç ilebilir.
  3. Seç ilen alanda biri teknik seç meli tasarım dersi olmak üzere en az iki teknik seç meli ders alınmalıdır.
  4. CE 402 dersine kaydolabilmek iç in seç ilen alandan en az bir teknik seç meli tasarım dersinin başarılmış olması zorunludur.
  5. CE 402 kapsamında yürütülen tasarım projesinin konusu seç ilen alandan belirlenmelidir.

Geotechnics

COURSE CODE COURSE NAME CREDIT PREREQUISITE
CE 461 Soil Mechanics II 3 (2+2) CE 361
CE 462 Introduction to Soil Dynamics (3+0)3 CE 361
CE 463* Foundation Engineering II 3 (3+0) CE 362
CE 464* Soil Modeling and Computational Soil Mechanics (3+0)3 CE301 and CE CE361
* Design Elective Courses

Materials of Construction

COURSE CODE COURSE NAME CREDIT PREREQUISITE
CE 441 Concrete Technology 3 (3+0) NONE
CE 442* Construction Materials Design 3 (2+2) NONE
CE 443 Introduction to Historical Construction Materials 3 (3+0) NONE
* Design Elective Courses

Transportation

COURSE CODE COURSE NAME CREDIT PREREQUISITE
CE 451 Planning and Analysis of Transportation Systems 3 (3+0) CE 351
CE 452* Highway and Airport Pavement Materials 3 (3+0) CE 351
CE 453* Highway, Railway, Port and Airport Design 3 (3+0) NONE
* Design Elective Courses

Water Resources and Hydraulics

COURSE CODE COURSE NAME CREDIT PREREQUISITE
CE 472 Computer Applications in Water Resources 3 (3+0) CE272 and CE301
CE 473* Design of Water Distribution Systems 3 (3+0) CE 371
CE 474 Introduction to Groundwater Flow Modeling 3 (3+0) CE301 and CE372
CE 475* Design of Hydraulic Structures 3 (3+0) CE371 and CE471
CE 476 Groundwater Monitoring and Assessment 3 (3+0) CE371
CE 477 Planning and Development of Hydropower Structures 3 (3+0) NONE
CE 478 Introduction to GIS applications in Water Engineering 3 (3+0) NONE
* Design Elective Courses

Structural Mechanics

COURSE CODE COURSE NAME CREDIT PREREQUISITE
CE422* Structural Design: Concrete Structures 3 (3+0) CE 324
CE423 Introduction to Structural Dynamics 3 (3+0) CE 222
CE424 Introduction to Earthquake Resistant Design 3 (3+0) NONE
CE425 Structural Analysis 3 (3+0 NONE
CE426 Theory of Matrix Structural Analysis 3 (3+0) CE 301
CE428* Structural Design: Steel Structures 3 (3+0) CE 224
CE429 Computer Applications in Structural Engineering 3 (3+0) NONE
CE430 Reinforced Concrete 3 (3+0) CE 324
* Design Elective Courses
Course List & Descriptions