Özellikle teknolojik alanda üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yapma temel amacı ile bugünkü dünyada en gelişmiş teknik üniversite modeli olan yüksek teknoloji enstitülerinin ülkemizdeki tek örneği olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), 1992 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Fakülte ve bölümler, 1994 yılında öncelikle lisansüstü programların açılması ile faaliyete geçmiş, 1998 yılında da lisans programlarına öğrenci alımına başlanmıştır. Eğitim dili İngilizce olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, kurulduğu günden 1999'a kadar İzmir şehir merkezinde hizmet vermiş, 1999'dan itibaren de kademeli olarak, Urla-Gülbahçe'deki kampusuna taşınmıştır. Yaklaşık 3500 hektar alana sahip olan Enstitümüzde, 132.000 m²'ye yakın bir kapalı alanda eğitim-öğretim ile araştırma faaliyetleri sürdürülmekte olup kampusumuz, sürekli gelişmektedir.

İYTE İnşaat Mühendisliği Lisans Programı ülkemizin inşaat endüstrisindeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere alanında gerekli bilgi birikimine sahip, uzmanlığını ulusal ve uluslararası platformda uygulayabilecek kapasitede, araştırmacı ve yeniliğe açık inşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın ikincil amacı ise ileri düzeyde bilimsel araştırma için ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı sağlamaktır. Bu amaçlar göz ününde bulundurularak programımızda eğitim görecek öğrencilerin yeni teknolojileri içeren deneysel ve teorik bilgilerle donatılarak mühendislik vizyonuna sahip uygulayıcılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Dünyanın çeşitli üniversitelerinden doktora derecelerini almış (Türkiye, ABD, İngiltere ve Kanada) genç ve dinamik bir kadroya sahip bölümümüzdeki öğretim üyeleri geniş bir yelpazede TüBİTAK, Avrupa Birliği ve diğer kurumlarca desteklenen araştırma projeleri yürütmekte, ayrıca diğer bölümler ile birlikte halen birçok disiplinlerarası projeye katkı sunmaktadırlar. Akademik kadromuz, yüksek donanımlı, araştırmacı ve yenilikçi inşaat mühendisleri yetiştirme amacımızı gerçekleştirmek için gerekli niteliklere fazlasıyla sahiptir.konumumuz

Lokasyonumuz


İYTE İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans programı, seçkin akademik kadrosu ve fiziksel imkanlarının yanı sıra yabancı bir dilde eğitim verme imkanı ile de Türkiye standartlarının üzerine çıkabilecektir. Bu sayede, gerek akademik açıdan gerekse de mühendislik uygulamaları açısından, mezunların literatürü takip etmeleri çok kolay hale gelecek, yurtdışında istihdamları kolaylaşacak ve çalışma alanlarında gösterecekleri başarıları ile ülkemizin yurtdışı prestijinin artmasına katkı sağlanacaktır. Enstitümüze kayıt yaptıran öğrenciler öncelikle Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanan İngilizce yeterlik sınavına alınmakta, bu sınavdan başarılı olanlar (baraj 70 puan) veya TOEFL, IELTS ve CPE sınavlarından Enstitümüzün belirlediği puanı aşan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı'ndan muaf sayılarak lisans eğitimlerine başlamaktadırlar. Yeterlilik sınavında geçer not alamayanlar ise düzey belirleme sınavına girerler. İngilizce Hazırlık Programında lisans öğrencileri için eğitim süresi 4 yarıyılla, yüksek lisans öğrencileri için ise 2 yarıyılla sınırlıdır. En çok 4 yarıyıl içerisinde istenilen yeterlilik düzeyine ulaşamayan lisans öğrencilerinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Dünyanın çeşitli üniversitelerinden doktora derecelerini almış (Türkiye, ABD, İngiltere ve Kanada) genç ve dinamik bir kadroya sahip bölümümüzdeki öğretim üyeleri geniş bir yelpazede TüBİTAK, Avrupa Birliği ve diğer kurumlarca desteklenen araştırma projeleri yürütmekte, ayrıca diğer bölümler ile birlikte halen birçok disiplinlerarası projeye katkı sunmaktadırlar. Akademik kadromuz, yüksek donanımlı, araştırmacı ve yenilikçi inşaat mühendisleri yetiştirme amacımızı gerçekleştirmek için gerekli niteliklere fazlasıyla sahiptir.

Lisans programımız ile ilgili her türlü sorunuzu bize iletişim sayfamızdaki kanallarla iletebilir veya istediğiniz zaman bizi kampüsümüzde ziyaret edebilirsiniz.