Research Projects

Numerical and Experimental Investigation of Reinforced Concrete Structures Subjected to Impact Loads
Investigation of the Interaction Between Structural Frame and Hollow Clay Tile Partition Walls in RC structures by Modal Testing Methods
Structural Response Improvement by using MR Fluid Dampers
Earthquake Simulator
Determination of the Essentials for the Analyses of Historical Masonry Structures
TüBİTAK MAG 104I107, Modal Deney Yöntemi ile Betonarme Yapılarda Taşıyıcı çerçeveBölme Duvar Etkileşiminin İncelenmesi, 2005-2010
TüBİTAK çAYDAG 106Y309, Moment Aktaran Mevcut çelik çerçeve Kiriş-Kolon Birleşimlerinin Deprem Davranışlarının Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemeler Kullanılarak Geliştirilmesi, 2007-2010
Masaüstü Deprem Simülatörü: (BAP 2004 IYTE-19 ve Tübitak 105M015)
Yapıların Dinamik Davranışlarının MR-Sıvılı Amortisörlerle İyileştirilmesi: (DPT: 2005 – 2008)
Değişken sönümleme katsayılı amortisörlerin deprem simülasyonu ile üç katlı bir yapıya olan etkisinin değerlendirilmesi
Sismik izolatörlerin küçük ölçekli binaların laboratuvar deneylerinde kullanımı (BAP 2011-İYTE-20)
‘Physical and numerical investigation of dam break flood waves—Application to real dams in GIS environment’ 2010—2014. 110M240 TUBITAK (Turkish Science and Research Council).
Experimental and numerical investigating of sediment transport as a result of earthen dam break and application to real dams at GIS environment’, 119M959 TUBITAK (Turkish Science and Research Council). Principal Investigator. (2020-2023).
Toprak Dolgu Barajlarda Borulanmanın ve Borulanma Nedeniyle Oluşan Gediklerin Gelişmesinin ve Hidrolik Davranışlarının Deneysel ve Sayısal Araştırılması’ Tubitak Projesi, 2019-2022
Investigating surface water and groundwater potential of campus of Izmir Institute of Technology. Izmir Institute of Technolgy Research Fund, Project No: 2007MUHYL01, (Principal Investigator). 2010, completed.
Experimental and theorethical investigation of unstaedy and non-equilibrium sediment transport in open channels—application of the results to Tahtali basin creeks. TUBITAK project No. 106M274, 2010 completed.
Investigation of groundwater quality in the region of Torbalı. Izmir Institute of Technolgy Research Fund. (Principle Investigator), Izmir, Turkey, 2003. (Project No: 2001MUHYL12)
Investigation of creek protection bends in Tahtalı Watershed. Grand Mayoral Department Research Fund, Izmir, Turkey, 2000.
Modelling of Hydrodynamic Circulation in Tahtalı Reservoir and Investigation of Thermal Stratification on Vertical Current Profiles (Funded by TUBITAK Project No : 104Y323)
Investigation of the Effects of Thermal Stratification on Hydrodynamics of a Reservoir (Funded by European Commission IRG – 28292)
Assesment of Geothermal Energy Applications with the Consideration of Renewal Energy in the Example of Kızıldere Geothermal Power Plant, Denizli and BalcovaGeothermal District Heating, Izmir (Funded by TUBITAK Project No : 104M301)
An approach on modification of settling velocities in turbulent flows and investigation of applicability of turbulence models (Funded by TUBITAK Project No : 114M019)
Thermal Modeling of Discharge Water of Manisa Combined Cycle Power Plant (Funded by AKSA Energy)
Effects of Permeability and Compressibility on Liquefaction Assessment of Silty Soils Using Cone Penetration Resistance Project Abstract Sponsor: EUROPEAN UNION (FP7-PEOPLE-2009-Reintegration Grant) Grant Period: 48 months (2009 – 2013) ID / Acronym: 248218 / LIQUEFACTION
Determination of Liquefaction and Post-Liquefaction Resistance of Sands and Silty Sands by Shaking Table Tests (Kumlarda ve Siltli Kumlarda Sıvılaşmanın ve Sıvılaşma Sonrası Direncin Belirlenmesinde Sarsma Tablası Deneyleri)
IMPACT RESISTANCE OF STEEL FIBER REINFORCED CONCRETE SLABS (Funded by TUBITAK)