Araştırma Projeleri

Darbe Yüklerine Tabi Betonarme Yapıların Sayısal ve Deneysel İncelenmesi
RC yapılarda Yapısal Çerçeve ve İçi Boş Kil Kiremit Bölme Duvarlar Arasındaki Etkileşimin Modal Test Yöntemleri ile İncelenmesi

MR Sıvı Damperleri kullanılarak Yapısal Tepki İyileştirme

Deprem Simulatörü
Tarihi Yığma Yapıların Analizinde Temel Malzemelerin Belirlenmesi
TüBİTAK MAG 104I107, Modal Deney Yöntemi ile Betonarme Yapılarda Taşıyıcı çerçeveBölme Duvar ortamındaiminin İncelenmesi, 2005-2010
TüBİTAK çAYDAG 106Y309, Moment Aktaran Mevcut çelik çerçeve Kiriş-Kolon Birleşmeleri Deprem Davranışlarının Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemeler Kullanılır Geliştirilmesi, 2007-2010
Masaüstü Deprem Simülatörü: (BAP 2004 IYTE-19 ve Tübitak 105M015)
Yapıların Dinamik Davranışlarının MR-Sıvılı Amortisörlerle İyileştirilmesi: (DPT: 2005 – 2008)
Değişken sönümleme katsayılı amortisörlerin deprem simülasyonu ile üç katlı bir yapıya olan etkisinin değerlendirilmesi
Sismik izolatörlerin küçük ölçekli binaların laboratuvar deneylerinde kullanımı (BAP 2011-İYTE-20)
‘Physical and numerical investigation of dam break flood waves—Application to real dams in GIS environment’ 2010—2014. 110M240 TUBITAK (Turkish Science and Research Council).
Experimental and numerical investigating of sediment transport as a result of earthen dam break and application to real dams at GIS environment’, 119M959 TUBITAK (Turkish Science and Research Council). Principal Investigator. (2020-2023).
Toprak Dolgu Barajlarda Borulanmanın ve Borulanma Nedeniyle Oluşan Gediklerin Gelişmesinin ve Hidrolik Davranışlarının Deneysel ve Sayısal Araştırılması’ Tubitak Projesi, 2019-2022
Investigating surface water and groundwater potential of campus of Izmir Institute of Technology. Izmir Institute of Technolgy Research Fund, Project No: 2007MUHYL01, (Principal Investigator). 2010, completed.
Experimental and theorethical investigation of unstaedy and non-equilibrium sediment transport in open channels—application of the results to Tahtali basin creeks. TUBITAK project No. 106M274, 2010 completed.
Investigation of groundwater quality in the region of Torbalı. Izmir Institute of Technolgy Research Fund. (Principle Investigator), Izmir, Turkey, 2003. (Project No: 2001MUHYL12)
Investigation of creek protection bends in Tahtalı Watershed. Grand Mayoral Department Research Fund, Izmir, Turkey, 2000.
Modelling of Hydrodynamic Circulation in Tahtalı Reservoir and Investigation of Thermal Stratification on Vertical Current Profiles (Funded by TUBITAK Project No : 104Y323)
Investigation of the Effects of Thermal Stratification on Hydrodynamics of a Reservoir (Funded by European Commission IRG – 28292)
Assesment of Geothermal Energy Applications with the Consideration of Renewal Energy in the Example of Kızıldere Geothermal Power Plant, Denizli and BalcovaGeothermal District Heating, Izmir (Funded by TUBITAK Project No : 104M301)
An approach on modification of settling velocities in turbulent flows and investigation of applicability of turbulence models (Funded by TUBITAK Project No : 114M019)
Thermal Modeling of Discharge Water of Manisa Combined Cycle Power Plant (Funded by AKSA Energy)

Koni Penetrasyon Direnci Projesi Kullanarak Siltil Toprakların Sıvılaşma Değerlendirilmesinde Geçirgenlik ve Sıkıştırılabilirlik Etkileri Özet Sponsor: AVRUPA BİRLİĞİ (FP7-PEOPLE-2009-Yeniden Entegrasyon Hibe) Hibe Süresi: 48 ay (2009 – 2013) ID / Kısaltma: 248218 / SINIF

Çalkalamalı Masa Testleri ile Kumların ve Siltli Kumların Sıvılaşma ve Sıvılaşma Sonrası Dirençlerinin Tayini (Kumlarda ve Siltli Kumlarda Sıvılaşmanın ve Sıvılaşma Sonrası Direncin Belirlenmesinde Sarsma Tablası Deneyleri)

ÇELİK FİBER GÜÇLENDİRİLMİŞ BETON SABUNLARININ DARBE DİRENCİ (TÜBİTAK tarafından finanse edilmektedir)