Akademik Kadro

Cemalettin DÖNMEZ

Profesör, Bölüm Başkanı

Lisans, Yüksek Lisans (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Doktora(Purdue University, W. Lafayette)

İlgi Alanları

 • Deprem Mühendisliği
 • Yapısal Mekanik
 • Betonarme Yapılar
 • Çelik Yapılar
 • Mevcut Yapıların Değerlendirilmesi

Ofis: C-207
Telefon: +90-232-750 6811
Faks: +90-232-750 6801

IMG_1381

Gökmen TAYFUR

Profesör

Lisans, Yüksek Lisans (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Doktora (University of California, Davis)

İlgi Alanları: 

 • Kara Akımları
 • Kanal Akışları
 • Erozyon / Tortu Taşınması
 • Kimyasal Taşıma
 • Hidrolojik Havza Yönetimi için CBS Uygulamaları
 • Su Kaynakları Mühendisliğinde FL, YSA ve GA

Ofis: C-225
Telefon: +90-232-750 6815
Faks: +90-232-750 6801

Şebnem ELÇİ

Profesör

Lisans (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Yüksek Lisans (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doktora  (Georgia Institute of Technology)

İlgi Alanları: 

 • Göllerde ve Rezervuarlarda Hidrodinamik ve Tortu Taşınmasının Sayısal Modellemesi
 • Tabakalı Akışlar
 • Kıyı Şeridi Erozyonu
 • Alan Ölçüm Teknikleri

Ofis: C-202
Telefon: +90-232-750 6806
Faks: +90-232-750 6801

Alper BABA

Profesör

LisansYüksek LisansDoktora (Dokuz Eylül Üniversitesi)

İlgi Alanları: 

 • Yeraltısuyu kirliliği
 • Çevresel Jeoloji
 • Hidrojeoloji
 • Jeotermal Enerji
 • Mühendislik Jeolojisi

Ofis: C-201
Telefon: +90-232-750 6807
Faks: +90-232-750 6801

Nurhan ECEMİŞ

Profesör

Lisans (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Yüksek Lisans (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Doktora (University at Buffalo-SUNY)

İlgi Alanları

 • Geoteknik Mühendisliği
 • Geoteknik Deprem Mühendisliği
 • Yerinde ve Laboratuvar Testleri
 • Zemin Dinamiği
 • Sıvılaşma ve Sıvılaşma Sonrası Davranış

Ofis: C-220
Telefon: +90-232-750 6812
Faks: +90-232-750 6801

Engin AKTAŞ

Profesör

Lisans. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Yüksek LisansDoktora (University of Pittsburgh)

İlgi Alanları: 

 • Yapısal Tasarım Kod Kalibrasyonu
 • Güvenilirlik Tabanlı Maliyet Optimizasyonu
 • Mevcut Yapıların Güvenilirlik Bazlı Değerlendirilmesi
 • Tarihi Yapılar
 • Hesaplamalı Mekanik

Ofis: C-203
Telefon: +90-232-750 6809
Faks: +90-232-750 6801

İzzet ÖZDEMİR

Profesör

Lisans (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Yüksek Lisans (Stutgart University)

Doktora (Eindhoven University of Technology)

İlgi Alanları: 

 • Hesaplamalı mekanik
 • Mühendislik malzemelerinin çok ölçekli modellenmesi
 • Topoloji optimizasyonu

Ofis: C-206

Telefon: +90-232-750-6810

Faks: +90-232-750-6801

Volkan Emre UZ

Profesör

Lisans (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Yüksek Lisans (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doktora (Süleyman Demirel Üniversitesi)

İlgi alanları: 

 • Üstyapı Malzemeleri
 • Üstyapı Tasarımı
 • Üstyapıların Tahribatsız Muayenesi
 • Üstyapıların Kayma Direnci Değerlendirmesi
 • Karayolu İnşaatlarında Atık Malzemelerin Kullanılması
 • Asfalt Malzemeleri

Ofis: C-208
Telefon: +90-232-750 6803
Faks: +90-232-750 6801

Gürsoy TURAN

Doçent

Lisans (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Yüksek Lisans, Doktora (University of Illinois at Urbana-Chanpaign)

İlgi Alanları:  

 • Yapısal Dinamik ve Aktif Kontrol
 • Yapısal Analiz

Ofis: C-204
Telefon: +90-232-750-6804
Faks: +90-232-750-6801

Bergüzar ÖZBAHÇECİ

Doçent

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

İlgi Alanları: 

 • Kıyı mühendisliği
 • Kıyı yapılarının 2B ve 3B fiziksel modellenmesi
 • Dalga hidrodinamiği ve dalga-yapı etkileşimleri
 • Kıyı yapılarının tasarımı
 • Dalga iklimi ve istatistiksel uygulamalar
 • Dalga ölçümü ve dalga verilerinin analizi
 • Sayısal modelleme

Ofis: C-219
Telefon: +90-232-750-6808
Faks: +90-232-750-6801

Selçuk SAATCI

Doçent

Lisans, Yüksek Lisans (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Doktora (University of Toronto)

İlgi Alanları: 

 • Betonarme Modelleme
 • Sonlu Elemanlar Yöntemleri
 • Yapılar Üzerindeki Etki ve Patlama Yükleri
 • Hesaplamalı Mekanik  

Ofis: C-205
Telefon: +90-232-750-6814
Faks: +90-232-750-6801

Volkan İŞBUĞA

Dr. Öğr. Üyesi

Lisans (Çukurova Üniversitesi) 

Doktora (University of Colorado at Boulder)

İlgi Alanları: 

 • Zeminlerin yapısal modellenmesi
 • Doğrusal olmayan sonlu elemanlar modellemesi ve büyük deformasyon plastisitesi
 • Hesaplamalı mekanik
 • Derin temeller (kazık-toprak etkileşim modellemesi) ve jeoteknik deprem mühendisliği vurgulu sonlu elemanlar kod geliştirme
 • Sonlu farklar metoduna dayalı sayısal programlama sorunlar

Ofis: D-201
Telefon: +90-232-750-6805
Faks: +90-232-750-6801

Korhan Deniz DALGIÇ

Dr. Öğr. Üyesi

Lisans (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Yüksek Lisans (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Doktora (İstanbul Teknik Üniversitesi)

İlgi Alanları: 

 • Yapı Mühendisliği
 • Kazı Kökenli Zemin Yer Değiştirmelerinin Yapı Davranışına Etkisi
 • Betonarme Yapıların Lif Takviyeli Polimer Malzemeler ile Onarım ve Güçlendirilmesi

Ofis: C-219
Telefon: +90-232-750-6819
Faks: +90-232-750-6801

Doğan KISACIK

Dr. Öğr. Üyesi

Lisans (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Yüksek Lisans (Christian Albrechts University of Kiel)

Doktora (Universiteit Gent)

İlgi Alanları:

 • Kıyı/deniz alanları hidrodinamiği
 • Kıyı/deniz yapıları tasarımı ve uygulamaları
 • Sediman taşınımı ve kıyı-deniz alanlarının morfolojisi
 • Doğal afetler (tsunami, fırtına kabarması, taşkınlar gibi) ve iklim değişikliği
 • Denizel yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgâr, akıntı, dalga)
 • Bütünleşik kıyı, deniz ve havza yönetimi

Ofis:  D-203
Telefon: +90-232-750-6817
Faks: +90-232-750-6801

Tolga ERCAN

Dr. Öğr. Üyesi

Lisans (Çukurova Üniversitesi)

Yüksek Lisans (University of Central Florida)

Doktora (University of Central Florida)

İlgi Alanları:

 • Ulaştırma ve Trafik Mühendisliği
 • Akıllı Ulaştırma Sistemleri
 • Otonom Araç Teknolojileri
 • Toplu Taşıma ve Ulaşım Modlarının Seçimi
 • Alternatif Yakıt Teknolojileri ve Yaşam Döngüsü Analizleri

Ofis:  E-202
Telefon: +90-232-750-6830
Faks: +90-232-750-6801

Dornadula Chandrasekharam 

Profesör (Misafir Araştırmacı)

Lisans (Indian Institute of Technology)

Yüksek Lisans (Indian Institute of Technology)

Doktora (Indian Institute of Technology)

İlgi Alanları:

 • Volconology
 • Geotermics
 • Groundwater Pollution
 • Hydrogeochemistry
 • Saltwater Intrusion into Coastal Aquifers