Genel Bilgilendirme

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Cemalettin Dönmez

Verilen Dereceler

İnşaat Mühendisliği Lisans Derecesi
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Derecesi
İnşaat Mühendisliği Doktora Derecesi

Kabul Gereklilikleri

Kabul için gereklikler Fen Bilimleri Enstitüsü Sayfasında belirtilmiştir. Fakat, Bölüm yeni gereklilikler ekleyebilir.

Derece Gereklilikleri

Yüksek lisans derecesi için tez yazılması zorunludur. Yüksek lisans derecesi için 21 kredilik ders alınması zorunludur. Bölüm bazı kursları zorunlu olarak belirleyebilir.

Uzmanlık Alanları

Yapı Mekaniği, Zemin Mekaniği, Su Kaynakları Mühendisliği, Ulaştırma Planlaması ve Mühendisliği

Araştırma Konuları

Bölüm İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans derecesi vermektedir. Bölüm misyonu bilimsel araştırma yapmak, dünya çapında bir eğitim vermek ve gerekli bilimsel çalışmaları yapmaktır. Ana çalışma alanları aşağıdaki gibidir,

 • Mevcut binaların hasar tespiti ve güvenlik tespiti,
 • Yapısal Kontrol,
 • Betonarme yapıların aşırı yüklemeler altında sayısal olarak modellenmesi,
 • Yüzey ve yüzey altı akımların hidrodinamik modellenmesi,
 • Yüzey ve yüzey altı akımlarda kimyasal taşınmasının modellenmesi,
 • Yapay zeka tekniklerinin hidroloji ve hidrolik uygulamaları,
 • Yüzey akışının tespiti için ileri teknikler kullanımı,
 • Rezervuarlardaki erozyonun tespiti ve sınıflandırılması,
 • İleri temel tasarımı,
 • Zemin iyileştirme teknikleri
 • Otoyol, hava limanı ve tünellerin tasarımı ve yapımı,