Dersler

  • Lisans Ders İçerikleri
  • 2019 Öncesi Lisans Eğitim Planı
  • 2019 Sonrası Lisans Eğitim Planı
 
2019-2020 Güz Yarıyılından Sonra Kayıtlanan Öğrenciler İçin Geçerli  Eğitim Planı
Birinci DönemÖn KoşulAKTS
PHYS121Genel Fizik I(3+2)4 7
CHEM121Genel Kimya I(3+0)3 5
CHEM141Genel Kimya Laboratuvarı I(0+2)1 2
MATH145Bilim ve Mühendislik için Analiz I(4+2)5 7
CE101İnşaat Mühendisliğine Giriş(2+0)2 6
ENG101İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri I(3+0)3 3
Toplam: 18 KrediTotal: 30 AKTS
       
İkinci DönemÖn KoşulAKTS
MATH146Bilim ve Mühendislik için Analiz II(4+2)5 8
PHYS122Genel Fizik II(3+2)4 8
ENG102İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II(3+0)3 3
GCC101Kariyer Planlama Ve Geliştirme(2+0)0 2
CE102Teknik Resim(2+2)3 5
CE221Mekanik I: Statik(2+2)3MATH   1456
Toplam: 18 KrediToplam:32 AKTS
       
Üçüncü DönemÖn KoşulAKTS
MATH255Diferansiyel Denklemler(4+0)4 6
CE224Mukavemet(2+2)3CE2215
CE231Mühendislik Ekonomisi(3+0)3 3
CE241Malzeme Bilimi(2+2)3 4
CE203Mühendislik Jeolojisi(2+2)3 4
CE205Mühendisler için İstatistiksel Metodlar(3+0)3 4
HIST201Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I(2+0)0 2
TURK201Türk Dili Dersleri I(2+0)0 2
TURK**203Yabancılar İçin Türkçe I(2+0)0 2
HIST**203Türk Devrim Tarihi I(2+0)0 2
** Yabancı uyruklu öğrenciler HIST 201 dersi   yerine HIST 203 dersini, TURK 201 dersi yerine TURK 203 dersini alacaklardır.
Toplam : 19 KrediToplam: 30 AKTS
       
Dördüncü DönemÖn KoşulAKTS
MATH265Temel Doğrusal Cebir(3+0)3 4
CE204Topografya(2+2)3 4
CE222Mekanik II: Dinamik(3+0)3PHYS   1215
CE104Bilgisayar Programlamasına Giriş(2+2)3 5
CE244Yapı Malzemeleri(3+2)4 4
CE272Akışkanlar Mekaniği(3+0)3 4
HIST202Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II(2+0)0 2
TURK202Türk Dili Dersleri II(2+0)0 2
TURK**204Yabancılar İçin Türkçe II(2+0)0 2
HIST**204Türk Devrim Tarihi II(2+0)0 2
** Yabancı uyruklu öğrenciler HIST 201 dersi   yerine HIST 203 dersini, TURK 201 dersi yerine TURK 203 dersini alacaklardır.
Toplam: 19 KrediToplam: 30 AKTS
       
Beşinci DönemÖn KoşulAKTS
CE301Mühendislikte Nümerik Metodlar(3+0)3MATH 145    and MATH 1463
 
CE361Zemin Mekaniği I(3+2)4 5
CE371Hidromekanik(3+2)4CE   2724
CE321Yapı Mekaniğine Giriş(3+0)3CE   2246
CE351Ulaştırma Mühendisliğine Giriş(2+2)3 5
CE300Staj I(0+0)0 7
Toplam: 17 KrediToplam: 30 AKTS
   
Altıncı DönemÖn KoşulAKTS
      
CE362Temel Mühendisliği I(3+0)3CE   3615
CE372Mühendislik Hidrolojisi(3+0)3 5
CE322Yapı Analizine Giriş(3+0)3CE   2246
CE324Betonarme Tasarımın Temel İlkeleri(3+0)3CE   2246
CE332Yapı Mühendisliği ve Yönetimi(3+0)3 5
  Teknik Olmayan Seçmeli Ders(3+0)3 3
Total : 18 KrediTotal: 30 AKTS
       
Yedinci DönemÖn KoşulAKTS
CE421Çelik Yapılar Tasarım İlkeleri(3+0)3CE   2244
CE471Su Kaynakları Mühendisliği(3+0)3CE   3714
  Teknik Seçmeli Ders(3+0)3 5
  Teknik Seçmeli Ders(3+0)3 5
  Teknik Seçmeli Ders(3+0)3 5
CE400Yaz Stajı II(0+0)0 7
Toplam: 15 KrediToplam: 30 AKTS
       
       
Sekizinci DönemÖn KoşulAKTS
CE402İnşaat Mühendisliği Proje Dersi(0+6)3 12
  Teknik Seçmeli Ders(3+0)3 5
  Teknik Seçmeli Ders(3+0)3 5
  Teknik Seçmeli Ders(3+0)3 5
  Teknik Olmayan Seçmeli Ders(3+0)3 3
Toplam: 15 KrediToplam: 30 AKTS
    
TOPLAM KREDİ139Toplam: 240 AKTS
Alanlara Göre Teknik Seçmeli Ders Listesi
Yapı MekaniğiÖn KoşulAKTS
CE422*Yapısal Tasarım: Beton Yapılar(3+0)3CE 3245
CE423Yapı Dinamiğine Giriş(3+0)3CE 2225
CE424*Depreme Dayanıklı Tasarıma Giriş(3+0)3 5
CE425Yapı Statiği(3+0)3 5
CE426Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemler(3+0)3CE 3015
CE428*Yapısal Tasarım: Çelik Yapılar (3+0)3CE 2245
CE429 Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları(3+0)3 5
CE430 Betonarme(3+0)3CE 3245
      
       
Su Kaynakları ve HidrolikÖn KoşulAKTS
CE472Su Kaynaklarında Bilgisayar Uygulamaları (3+0)3

CE301

CE272

5
CE473*Su Dağıtım Sistemlerinin Tasarımı (3+0)3CE 3715
CE474Yeraltısuyu Akım Modellerine Giriş(3+0)3

CE 301

CE 372

5
CE475* Hidrolik Yapıların Tasarımı(3+0)3

CE 371

CE 471

5
CE476Yeraltısuyu İzleme ve Değerlendirme(3+0)3CE 3715
CE477 Hidroelektrik Enerji Üretim Amaçlı Yapıların    Planlaması  ve Geliştirilmesi  (3+0)3 5
CE478 Su Mühendisliğinde CBS Uygulamalarına Giriş  (3+0)3 5
CE479  Kıyı Hidroliği(3+0)3 5
CE480* Kıyı Yapılarının Tasarımı(3+0)3 5
CE482*Kıyı Koruma Yapılarının Tasarımı(3+0)3CE 4795
       
       
Yapı MalzemesiÖn KoşulAKTS
CE441Beton Teknolojisi(3+0)3 5
CE442*Yapı Malzemesi Tasarımı (2+2)3 5
CE443Tarihi Yapı Malzemelerine Giriş (3+0)3 5
       
       
UlaştırmaÖn KoşulAKTS
CE451Ulaştırma Sistemleri Planlama ve Analizi(3+0)3CE  3515
CE452*Karayolu ve Havaalanı Kaplama Malzemeleri (3+0)3CE  3515
CE453*Karayolu, Demiryolu, Liman ve Havaalanı  Tasarımı(3+0)3CE 3515
CE454Trafik Mühendisliği(3+0)3 5
       
   
GeoteknikÖn KoşulAKTS
CE461Zemin Mekaniği II  (2+2)3CE   3615
CE462Zemin Dinamiğine Giriş (3+0)3CE 3615
CE463Temel Mühendisliği II(3+0)3CE 3625
CE464*Zemin Modelleme ve Hesapsal Zemin Mekaniği (3+0)3

CE 301

CE 361

5

* Teknik Tasarım Seçmeli Dersi

Teknik Seçmeli Dersler İçin Düzenlemeler

  1. Yedinci yarıyıla gelen öğrenci Geoteknik, Yapı Malzemeleri, Ulaştırma, Su Kaynakları ve Hidrolik veya Yapı Mekaniği uzmanlık alanlarından birini seçer.
  2. Altı teknik seç meli dersin en az beşi 1. maddede belirtilen alan/alanlara ait derslerden alınmalıdır. Bu bağlamda danışman onayı ile İnşaat Mühendisliği Lisans Programı dışında farklı bir fakülte, bölüm veya programdan en fazla bir tane teknik seçmeli ders seçilebilir.
  3. Teknik seçmeli derslerden en az ikisi seçilen alandan alınmalı ve bu derslerden en az biri tasarım dersi olmalıdır.
  4. Teknik seçmeli derslerden en az ikisi tasarım dersi olmalıdır.
  5. CE 402 dersine kayıt olabilmek için seçilen alandan en az bir teknik seçmeli tasarım dersini almış olmak gerekir.
  6. CE 402 kapsamında gerçekleştirilen tasarım projesinin konusu, seçilen alandan belirlenmelidir.