Eğitim Amaçları

İYTE İnşaat Mühendisliği Lisans Programı’nın Eğitim Amaçları aşağıdaki niteliklere sahip inşaat mühendisleri yetiştirmek olarak belirlenmiştir:

  • EA1: İnşaat mühendisliği ile ilgili özel sektör ve kamu kuruluşlarında uzman teknik personel ya da proje yöneticisi olarak çalışırlar veya kendi işlerini kurarlar ve geliştirirler.
  • EA2: Ulusal ve uluslararası inşaat mühendisliği projelerinde görev alırlar.
  • EA3: Yurt içinde ve yurt dışında seçkin üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini sürdürebilirler.
  • EA4: Mesleklerinin toplum refahı ve yaşam kalitesi üzerine olan etkilerinin ve sorumluluklarının farkındadırlar ve faaliyetlerini meslek odasının üyeleri olarak sürdürürler.