İletişim

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İnşaat Mühendisliği Bölümü
35430
Urla – Izmir
TÜRKİYE
Telefon: +90 750 6800
Fax: +90 750 6801

E-mail: insaat@iyte.edu.tr