Kabul Koşulları

İnşaat Mühendisliği Bölümü yüksek lisans ve doktora programı sunmaktadır. Genel kabul şartları  “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne Kabul ve Kayıt Yönetmeliği”nde belirtilmiştir. Ancak, departman bu gerekliliklerde değişiklik yapabilir veya tahsis edebilir.

Türk vatandaşları için her yıl iki başvuru dönemi vardır; biri Haziran ayında Eylül ayında, diğeri Aralık ayında Şubat ayında kabul için. Başvuru tarihleri ​​ve prosedürle ilgili diğer detaylar IYTE web sayfasında ilan edilir.

Yabancı uyrukluların kabulü hakkında bilgi için lütfen IYTE Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne bakınız.

Doktora Yeterlilik Sınavları

Doktora Yeterlilik Sınavları üç adımda yapılmaktadır.

Temel Bilimler Sınavı

Öğrenci, aşağıdaki temel derslerden *, her bir dersten 2 soru olacak şekilde, sorulan 12 sorudan 6 tanesi cevaplandırılacaktır.

Temel Sınavdan en az 50 puan almak gerekir.

  • CE272: Akışkanlar Mekaniği
  • CE241: Malzeme Bilimi
  • CE224: Mukavemet
  • CE361: Zemin Mekaniği I
  • CE351: Ulaştırma Mühendisliğine Giriş
  • Matematik Alanı

Alınında Yazılı Sınav

Öğrenci doktora yaptığı alanda yapılan yazılı sınavından en az 70 puan alması gerekmektedir

Alanında Sözlü Sınav

Öğrenci doktora yaptığı alanda yapılan sözlü sınavından en az 70 puan alması gerekmektedir.