Lisans Kabul Koşulları

Kabul

Türk uyruklular lisans programına OSYM tarafından yapılan sınav neticesinde katılabilirler.

Enstitümüzde okumak isteyen yabancı öğrenciler, aşağıdaki şartları yerine getirmeleri şartıyla enstitümüz

 tarafından yapılan kabul sınavına başvurabilir.

Uygun Adaylar

Liseden mezun olmalarını veya başvuru anında mezun olmuş olmaları koşuluyla, aşağıdaki

 koşullardan birini sağlayan adaylar uluslararası öğrenciler olarak IYTE’ye başvurabilirler:

  • Yabancı uyruklular,
  • Doğuştan sonra Türk vatandaşı olan ancak daha sonra İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından vazgeçme iznine sahip olanlar ve 5203 sayılı Hakların Kullanımına İlişkin Kanun uyarınca vatandaşlığın feragat edilmesine ilişkin belgede reşit olmayanlar olarak dahil olanlar gerekli belgeleri sunabilirler,
  • Doğuştan yabancı uyruklu olan ve daha sonra Türk vatandaşı olan çift vatandaş,
  • KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) hariç, liseyi son üç yılda tamamlayan Türk vatandaşları,
  • KKTC’de yaşayan, orta öğrenimini KKTC’de tamamlayan ve GCE AL Sınavı sonuçlarına sahip olan KKTC vatandaşları.

Kimler Başvuramaz?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar dışında)
  • KKTC vatandaşları (orta öğrenimini KKTC liselerinde tamamlayan ve GCE AL sonuçları olanlar hariç)
  • Vatandaşlığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çifte vatandaş (doğumdan sonra Türk vatandaşı olan ve lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında bir ülkede tamamlayan yabancı uyruklular hariç)
  • Vatandaşlığı KKTC vatandaşlığı olan çifte vatandaş (tüm lise eğitimini KKTC’de tamamlayan ve GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç)